רשימת פרויקטים

דוגמאות לפרוייקטים שבוצעו על ידי החברה בתחום ניהול פרויקטים:

- ניהול פרויקט כבישים ללא אבא בתחומי הקו הירוק – חברת נתיבי ישראל (מע"צ).

- ניהול אחזקת מיסעות – נתיבי ישראל (מע"צ), מרחב צפון של החברה- רשת של כ- 2,100 ק"מ כבישים.

- ניהול, ליווי וכתיבת דוחו"ת הנדסיים, עבור משרד התחבורה וחברת יפה נוף, הקשורים לחומרי סימון כבישים מסוגים שונים.

- ניהול פיקוח הנדסי של סקר מדידות חיכוך ברשת הכבישים של נתיבי ישראל (מע"צ).

- ניהול ביצוע סקר מדידות חיכוך (צמיג – כביש, ברטוב) באמצעות מיו-מטר, מטוטלת בריטית ברחבי העיר חיפה עבור חברת יפה נוף.

- ניהול סקר אינוונטר ארצי ברשת הכבישים של נתיבי ישראל (מדידות אלמנטים בקואורדינאטות  GPS וניהולם על מפת GIS.

- ניהול סקר אינוונטר בעיר חיפה (מדידות אלמנטים בקואורדינטות GPS וניהולם על מפת GIS).

- ניהול ופיקוח הנדסי לפרוייקט "דמדומי בוקר" – החלת מרכיבי בטחון (כבישים, גידור ותאורה) ליישובים סמוכי גדר (עבור פיקוד העורף – משרד הביטחון).

- ניהול ופיקוח על אחזקה ושידרוג של כ- 40 צמתים של רכבת ישראל במרחב צפון של הארץ (חדרה-ראש הנקרה).

- ניהול הנדסי וכספי של יחידת הצמ"ה של צה"ל.

- ניהול מערך האחזקה ומוקד תקלות של מבנים ביישוב ניצן  עבור משרד הבטחון.

- ניהול ופיקוח על עבודות סלילה ותשתית מסלולים בחיל האוויר.