רשימת פרויקטים

תנועה ובטיחות בדרכים

ניסוי יישום חומרי סימון - חיפה
ניסוי יישום חומרי סימון - חיפה
press to zoom
עבודות חיספוס מיסעדה
עבודות חיספוס מיסעדה

באמצעות לחץ מים גבוה לשיפור התנגדות להחלקה

press to zoom
ניסוי בחומרי סימון ארוכי קיים - חיפה
ניסוי בחומרי סימון ארוכי קיים - חיפה
press to zoom
חיספוס אספלט לשיפור התנגדות להחלקה
חיספוס אספלט לשיפור התנגדות להחלקה
press to zoom

דוגמאות לפרוייקטים שבוצעו על ידי החברה בתחום התנועה והבטיחות בדרכים:

- כתיבת מסמך מקיף בנושא השימוש בחומרי סימון דרכים לא קונבנציונאליים עבור הוועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות.

- השתתפות פעילה ביותר בכתיבת התקן הישראלי החדש בנושא חומרי סימון.

- כתיבת מסמכים והנחיות למשרד התחבורה בנושא פסי הרעדה ואמצעי הפרדה אחרים בכבישים והשפעתם על הבטיחות בדרכים.

- כתיבת הנחיות למשרד התחבורה בתחום של בחירה והשמה של חומרים לסימון דרכים, חומר הגוונה אדום ליישום בנתיבי תחבורה ציבוריים, אמצעי הפרדה בין נתיבים (בשלבי עבודה), פסי הרעדה רוחביים (בשלבי עבודה).

- כתיבת מסמכי הנחיות בנושא חומרים לסימון דרכים בעבור משרד התחבורה וכן בעבור הוועדה הבינמשרדית להתקני בטיחות ותנועה.

- עדכון המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של חברת נתיבי ישראל בתחום עבודות סימון כבישים (תת פרק 51.32).

- עדכון המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של חברת נתיבי ישראל בתחום מעקי וגדרות בטיחות (תת פרק 51.33).

- תסקירי בטיחות לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים- תסקירי בטיחות בתחום הבינעירוני דוגמת: תסקיר לכבישים 71 ו-65.

תסקירים בתחום העירוני דוגמת רחוב ז'בוטינסקי בפתח תקווה.

- בקרת רשויות דרך בעבור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

- תכנון וניהול יישום סל פתרונות לשיפור הבטיחות במפגשי רכבת הכולל: פסי הרעדה רוחביים, חומרים לסימון דרכים, מערכת מחסום חכמה וכו' (בוצע בעבור רכבת ישראל).

- ביצוע עבודות מחקר בעבור מעצ – החברה הלאומית לדרכים בתחומי ההתנגדות להחלקה, מערכת לניהול סימני דרך ונושאים אחרים.

- יעוץ למשרד התחבורה מחוז צפון בתחום בטיחות בדרכים ובקרת תוכניות, בעיקר מוקדי סיכון.