תנועה ובטיחות בדרכים

אחת ההתמחויות של חברת ארם מהנדסים הינה בתחום התנועה והבטיחות בדרכים. בין הפעילויות המשמעותיות שבוצעו בתחום זה ראוי להזכיר:

- השתתפות באיפיון והקמה של מערכות לניהול בטיחות, לצורך מעקב ויעול הטיפול בבעיות בטיחותיות ברשת הדרכים.

- טיפול בהבטים שונים של נושא ההתנגדות להחלקה בכבישים, החל מאיתור הבעיות ועד לאופני הטיפול בפתרון בעיות החלקה.

- השתתפות בועדות תקינה בתחומי חומרי הסימון במכון התקנים הישראלי

- פעילות ענפה בתחומי היישום והבחינה של חומרי סימון לטווח ארוך ברשויות שונות בארץ.

- השתתפות כיועצים מדעיים של הוועדה הבינמשרדית להתקני תנועה ובטיחות.

- עריכת תסקירים בטיחותיים בעבור רשויות שונות במדינה.

- עריכת מחקרים וסקרים ספרותיים בנושאים שונים בתחום הבטיחות בדרכים.

​בין הלקוחות של החברה בתחום זה נכללים חברת נתיבי ישראל, משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, רכבת ישראל, נמל אשדוד ועוד.

תחום הבטיחות בדרכים מנוהל בחברה על ידי ד"ר קרולין מטר.