דוגמאות לפרוייקטים שבוצעו על ידי החברה בתחום מחקר וייעוץ בתחום חומרי הסלילה:

- כתיבת מסמכים בנושא שימוש ביריעות שיריון בין שכבות אספלט.

- עבודות מחקר בתחום ההתנגדות להחלקה ושיטות לשיפור ההתנגדות להחלקה בכבישים.

- כתיבת מסמכי הנחיות לחברת עדן בירושלים בנושא תכנון ואחזקת משטחים מרוצפים מאבן טבעית.

- מחקרים ועבודות בנושא מיחזור חם באתר של מיסעות אספלטיות.

- מחקרים ועבודות בנושא ייצוב קרקעות לצרכי סלילה.

- מחקר בנושא שימוש באמצעים תרמיים למעקב אחר איכות ביצוע תערובות אספלטיות.

- ביצוע עבודה מקיפה של מחקר וניסויי שטח להכשרת השימוש בסלעים רכים בעלי תכונות הנדסיות מורכבות בפרויקט קטע 20 של כביש חוצה ישראל, בהיקף של למעלה ממליון מ"ק.

- ביצוע עבודה מקיפה והתנסות בשטח בתחום היישום של מיחזור בביטומן מוקצף ככלי לשיקום מיסעות אספלטיות קיימות.

©2018 BY ARAM-ENGINEERS.