מחקר ויעוץ בתחום חומרי הסלילה

אחד העיסוקים החשובים של קבוצת התכנון בחברת ארם מהנדסים הינו היעוץ בתחום חומרי הסלילה.

סוגי הפעילויות העיקריים הכלולים בתחום זה הינם:

- תכנון ויעוץ בתחום התערובות האספלטיות.

- תכנון ויעוץ בתחום עבודות ריצוף באבנים תעשייתיות ואבנים טבעיות במשטחים חיצוניים, כולל תחת תנועה כבדה של כלי רכב.

- שימוש בחומרים גאוסינטטיים לצרכים שונים של סלילה, כולל בין השאר שיריון סוללות וכבישים, איטום, הפרדה, ניקוז ועוד.

- התמחות בנושא התנגדות להחלקה של משטחים.

- התמחות בנושא חומרים לסימון דרכים, כולל חומרי סימון בעלי קיים ארוך, סימונים לצרכים מיוחדים ועוד.

- ביצוע מחקרים בתחומים שונים הקשורים לחומרי סלילה.

לקוחות החברה בתחום חומרי הסלילה כוללים בין השאר את חברת נתיבי ישראל, חברת נתיבי איילון, חברת יפה נוף, חברת כביש חוצה ישראל, חברת מוריה, זכיין הרכבת הקלה בירושלים, חברת עדן בירושלים, עירית תל אביב, רשות שדות התעופה ועוד. כמו כן החברה פועלת במספר מדינות בעולם בתכנון וביעוץ בתחום מבנה מיסעות.

​אינג' בסימה מזאווי וד"ר רפאל ירון מנהלים את הפעילות בתחום זה בחברה.