דוגמאות לפרוייקטים שבוצעו על ידי החברה בתחום תכנון אחזקה ותפעול לטווח ארוך:

- כביש מס' 431 בעבור חברת נתיבי ישראל.

- פרויקט שיקום ואחזקה ארוכת טווח של כ- 270 ק"מ כבישים – חברת נתיבי ישראל.

- פרויקט אחזקה כוללת לטווח 3-5 שנים במחוזות שונים) – חברת נתיבי ישראל.

- ניתוח נושא אחזקה לטווח ארוך בפרויקטים שונים שבאחריות חברת כביש חוצה ישראל, לרבות קטעים דרומיים, נתיב מהיר ועוד.

- כתיבת המסמכים וביצוע בקרה על יישום פעילויות אחזקה ותפעול בפרויקט חוצה ישראל צפון.