תכנון אחזקה ותפעול לטווח ארוך

חברת ארם מהנדסים פועלת מזה מספר שנים באופן אינטנסיבי בתכנון ובכתיבת מפרטים לתפעול ואחזקה ארוכי טווח בפרויקטי הנדסה אזרחית. במסגרת זו ביצעה החברה מספר גדול של פרויקטים, בעבור חברת נתיבי ישראל וחברת כביש חוצה ישראל.

העבודה כוללת בין השאר:

- ניתוח הצרכים הנדרשים להבטחת תפעול ואחזקה של המערכות השונות לאורך זמן ובתלות בתקופת הפרויקט

- בניית מפרטי תפקוד (Performance Specifications) בעבור המערכות השונות, לרבות בין השאר מצב מיסעה, מערכות בטיחות, תאורה, גינון, ניקיון וכו'

- קביעת המסגרות הנדרשות לביצוע בקרה על תפקוד הפרויקט לאורך זמן, לרבות אמצעים להבטחת רמות האיכות הנדרשות.

- אומדני עלויות ותקציבים לאורך זמן.

 

את הפעילות בתחום זה מרכז בחברה ד"ר רפאל ירון.