השתתפות בכנסים

אינג' בסימה מזאווי יושבת ראש הכנס הרביעי לתחבורה ותשתיות, איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות, חיפה, 2014.

ד"ר רפאל ירון – יושב ראש הכנס השלישי לתחבורה ותשתיות, איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות, ירושלים, 2012.

"עיבוד וטיפול בסלעי משקע בעלי מאפיינים קירטוניים חואריים", ר. ירון וב. מזאווי, הוגש במסגרת כנס הנדסה אזרחית 2007.

 

"ריצוף באבן טבעית על תשתית בטון בעבור משטחים המיועדים לתנועת כלי רכב כבדים", ב. מזאווי ור. ירון, ניתן במסגרת יום עיון בנושא ריצוף קשיח, פברואר 2010.

"תכן מבנה מיסעות ומסילות בפרויקטי תכנון ביצוע – בעיות ודרכי פתרון", ר. ירון וב. מזאווי, הוגש במסגרת הכנס ה- 7 של איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות, 2011.

"בחינה חוזרת של ההנחיות התכנוניות לטיפול בבעיית התפיחה", ר. ירון וב. מזאווי, הוגש במסגרת הכנס ה- 7 של איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות, 2011.

"ריצוף באבן טבעית ברחבות וברחובות תחת תנועת כלי רכב", ב. מזאווי, הוגש במסגרת הכנס השלישי לתחבורה ותשתיות, 2012.

אינג' קרולין מטר, "תקינה חדשה של חומרי סימון", הכנס הארצי ה-8 לבניה ותשתיות, 2013.

אבישי פולוס, משה פולטשק, קרולין מטר ושי בסן, "מודלים של התמוטטות זרם התנועה ופילוג